Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal om ophævelse af delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1. Overkurs ved aktieudstedelse - sagsnr. 2016-443

Print Print
03-02-2016