Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - genoptagelse som følge af praksisændring vedr. sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen - sagsnr. 2016-402

Print Print
03-02-2016

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2016/2016-402 Skatteudvalget.aspx - d. 24-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.