Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - genoptagelse som følge af praksisændring vedr. sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen - sagsnr. 2016-402

Print Print
03-02-2016