Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven (ændring i sanktions- og frakendelsessystemet på køre- og hviletidsområdet mv) - sagsnr. 2016-3601

Print Print
13-12-2016
Læs Høring over udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven (ændring i sanktions- og frakendelsessystemet på køre- og hviletidsområdet mv)2016-3601 Strafferetsudvalget