Strafferetsudvalget Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af ordensbekendtgørelsen sagsnr. 2016-3567

Print Print
20-12-2016