Lovudvalget - Høring over udkast til vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl (Forældremyndighed når den ene forælder har forvoldt den anden forælders død, overførsel af forældremyndighed til samlevende par mv.) - sagsnr. 2016-356

Print Print
12-02-2016