Skatteudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om overførsel af FFF-sagerne fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene samt om ændring af bekendtgørelse om forretningsordenen for ankenævn - sagsnr. 2016-3538

Print Print
15-12-2016