Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal (afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger på ejendomme vurderet som beboelsesejendomme) - sagsnr. 2016-3537

Print Print
15-12-2016