Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - praksisændring som følge af Højesterets dom af 2. september 2016 om, at grillbetræk ikke skal anses for at være presenninger i pvc-afgiftslovens forstand - sagsnr. 2016-3340

Print Print
24-11-2016