Skatteudvalget - Høring over forslag til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag, KOM(2016)685, og Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, KOM(2016)683 - sagsnr. 2016-3307

Print Print
13-12-2016