Skatteudvalget - Høring over forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2016/1164 for så vidt angår hybride mismatch med tredjelande, KOM(2016)687 - sagsnr. 2016-3305

Print Print
29-11-2016