Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter mv. og lov om kommunal ejendomsskat - sagnsr. 2016-3284

Print Print
06-12-2016