Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer mv. - sagsnr. 2016-3247

Print Print
22-11-2016