Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal om præcisering af reglerne for afgiftsfritagelse ved registrering af nybygget skib - tinglysningsafgiftslovens § 11, stk. 3 - sagsnr. 2016-3217

Print Print
15-11-2016