Skatteudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet - sagsnr. 2016-3216

Print Print
10-11-2016