Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Overførsel af opgaver fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til Flygtningenævnet og udlændingenævnet mv.) - sagsnr. 2016-3189

Print Print
23-11-2016