Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) i Grønland - sagsnr. 2016-3188

Print Print
22-11-2016