Skatteudvalget - Høring over bekendtgørelse om ændring af tinglysningsafgiftsbekendtgørelsen - sagsnr. 2016-3179

Print Print
22-11-2016

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2016/2016-3179 Skatteudvalget.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.