Skatteudvalget - Høring over udkast til ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven - sagsnr. 2016-3174

Print Print
15-11-2016

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2016/2016-3174 Skatteudvalget.aspx - d. 07-08-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.