Lovudvalget - Høring over forslag til lov om voksenansvar over for anbragte børn eller unge og forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og folkeskoleloven (Konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar mv.) - sagsnr. 2016-314

Print Print
12-02-2016