Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf mv. og lov om elektroniske kommunikationsnet og - tjenester (Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i straffesager mv.) - sagsnr. 2016-3110

Print Print
15-11-2016

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2016/2016-3110 Strafferetsudvalget.aspx - d. 27-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.