Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf mv. og lov om elektroniske kommunikationsnet og - tjenester (Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i straffesager mv.) - sagsnr. 2016-3110

Print Print
15-11-2016