Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf mv. og straffeloven (Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling) - 2016-3037

Print Print
31-10-2016