Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke-almennyttige uddelinger) - sagsnr. 2016-2988

Print Print
08-11-2016