Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse) - sagsnr. 2016-2985

Print Print
01-11-2016