Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af udvisningsreglerne mv.) - sagsnr. 2016-2967

Print Print
01-11-2016

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2016/2016-2967 Strafferetsudvalget.aspx - d. 18-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.