Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af udvisningsreglerne mv.) - sagsnr. 2016-2967

Print Print
01-11-2016