Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning) - sagsnr. 2016-2966

Print Print
31-10-2016