Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland - sagsnr. 2016-291

Print Print
21-01-2016