Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal om omlægning af indkomstår - sagsnr. 2016-288

Print Print
03-02-2016

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2016/2016-288 Skatteudvalget.aspx - d. 20-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.