Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Ændring af PET's opgaver i forhold til den alvorligste organiserede kriminalitet og PET's forpligtelse til sletning af oplysninger) - sagsnr. 2016-2866

Print Print
12-10-2016