Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer (Ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne mv.) - sagsnr. 2016-2865

Print Print
11-10-2016