Skatteudvalget - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) - sagsnr. 2016-2811

Print Print
24-10-2016

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2016/2016-2811 Skatteudvalget.aspx - d. 26-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.