Skatteudvalget - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) - sagsnr. 2016-2811

Print Print
24-10-2016