Strafferetsudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om social service (undersøgelse af effekter, aflåsning af værelser og afdelinger om natten samt oprettelse af særlige isolationsrum - sagsnr. 2016-2804

Print Print
12-10-2016