Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv. - sagsnr. 2016-2713

Print Print
29-09-2016