Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om røgfri miljøer og lov om fuldbyrdelse af straf mv. (Udvidelse af rygeforbuddet i kriminalforsorgens institutioner mv.) - 2016-2695

Print Print
14-09-2016

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2016/2016-2695 Strafferetsudvalget.aspx - d. 20-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.