Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om røgfri miljøer og lov om fuldbyrdelse af straf mv. (Udvidelse af rygeforbuddet i kriminalforsorgens institutioner mv.) - 2016-2695

Print Print
14-09-2016