Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf mv. og forskellige andre love (Øget respekt for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste mv.) - sagsnr. 2016-2694

Print Print
11-10-2016

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2016/2016-2694 Strafferetsudvalget.aspx - d. 03-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.