Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf mv. og forskellige andre love (Øget respekt for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste mv.) - sagsnr. 2016-2694

Print Print
11-10-2016