Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven - sagsnr. 2016-2636

Print Print
29-09-2016