2016-2594 Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler og ændring af lov om politiets virksomhed (Initiativer mod handel med hash mv. og politiets anvendelse af peberspray) - sagsnr. 2016-2594

Print Print
08-09-2016