Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning (Strakstilhold) - sagsnr. 2016-2593

Print Print
29-09-2016

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2016/2016-2593 Strafferetsudvalget.aspx - d. 25-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.