Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning (Strakstilhold) - sagsnr. 2016-2593

Print Print
29-09-2016