Skatteudvalget Høring forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen, COM(2016) 452 20162471

Print Print
13-09-2016