Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Krav om forældremyndighedsindehavers samtykke og vandel, når børn som bipersoner erhverver dansk indfødsret - sagsnr. 2016-2446

Print Print
25-08-2016