Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring) - sagsnr. 2016-2086

Print Print
17-08-2016