Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven (Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder) - sagnsr. 2016-2061

Print Print
18-08-2016