Skatteudvalget - Høring over udkast til SKAT-meddelelse om "Eksportgodtgørelse - Krav til dokumentation for ejerskab og udførsel af køretøjer" - sagsnr. 2016-2058

Print Print
17-08-2016