Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde mv.) - sagsnr. 2016-2020

Print Print
18-08-2016